De Stromenwijk in Middelburg is gebouwd in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. De verouderde wijk was toe aan een impuls. Toen een voormalige groothandel zijn bedrijfspand verliet, ontstond de mogelijkheid voor een herstructurering.

Wat is herstructureren

Verouderde wijken nieuw leven inblazen, is een actuele opgave. De naoorlogse wijken zijn intussen zo'n vijftig jaar oud. De tand des tijds wordt zichtbaar. De voorzieningen voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen. Dit drukt zich uit in slecht geïsoleerde gebouwen, weinig parkeerruimte, kleine (winkel)units en een gedateerde uitstraling. Om verouderde stadsdelen actueel en leefbaar te houden, maken gemeentes en corporaties herstructureringsplannen. Een hele uitdaging, omdat deze uitgevoerd worden in een bestaande omgeving en dus maatwerk vragen.

In deze wijken zijn vaak nog bedrijven aanwezig, die beter passen op een bedrijventerrein. Deze locaties bieden de mogelijkheid om stapsgewijs de wijk te revitaliseren. Bij herstructureren gaan de maatschappelijke en commerciële belangen hand in hand. Elke vernieuwing biedt de wijk een kans op een betere leefomgeving. Dit wordt uitgedrukt in de mate waarin de bewoners hun wijk waarderen.

Wie zijn betrokken

In een intensief overleg tussen gemeente en corporatie krijgt de voormalige bedrijfslocatie in de Stromenwijk een woonfunctie. De gemeente schrijft een masterplan. In overleg met bewoners, winkeliers, scholen en zorgpartners krijgt de wijkvernieuwing vorm. In dit proces is het belangrijk om samen te werken met alle partijen. Zo ontstaat maatschappelijke cohesie, die een wijk sterker maakt. In mijn functie als manager vastgoed heb ik bij dit proces een initiatiefrol gespeeld. De complexiteit in dit vraagstuk was een uitdaging. Naast maatschappelijk rendement moest het plan financiëel haalbaar zijn.

Het resultaat

Sinds de start van het eerste deelproject zijn we 15 jaar verder. In de Stromenwijk staat een nieuwe brede school met wijkcentrum en kinderopvang. Woningen zijn vernieuwd en er spelen weer kinderen op straat en op het schoolplein. Er zijn appartementen gebouwd voor ouderen, die hun zorg op maat krijgen vanuit zorgcentra in de wijk. De appartementen kijken uit op een levendige omgeving. Een woongroep voor gehandicapten heeft een eigen plek met begeleiding. Het winkelcentrum is vernieuwd. Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor de scholen en winkels. Elk deelproject zorgt voor nieuw elan in de wijk, waarin het weer prettig wonen is.

De financiële haalbaarheid is voor elk herstructureringsproject een uitdaging. Een traditioneel verdienmodel is niet van toepassing. De winst voor deze projecten zit vooral in het maatschappelijk rendement.

 

 

carla-zw

Contact

Grevelingenstraat 23
4335 XC Middelburg
carla@vastgoedenvisie.nl
06-14543299