De buurtschap Dishoek op Walcheren is na de Tweede Wereldoorlog bekend geworden als toeristisch gebied. Een groot deel van de bebouwing stamt uit deze tijd. Dit geeft de buurtschap een nostalgische, maar licht vervallen uitstraling. De gemeente Veere en een aantal projectontwikkelaars willen Dishoek revitaliseren. Na een intensieve samenwerking tussen gemeente, ontwikkelaars en omgeving is het bestemmingplan gewijzigd. Bij dit proces was ik betrokken als locatie manager.

Visie Gemeente

De gemeente wil in Dishoek hoogwaardige woon- en verblijfsrecreatie. In het belang van de werkgelegenheid moet nieuw te bouwen horeca gegarandeerd zijn van een goede bezetting gedurende het jaar. De recreatiewoningen en appartementen moeten bedrijfsmatig worden beheerd, zodat een professionele kwaliteit is gewaarborgd. De nieuwe ontwikkelingen moeten passen in de omgeving.

Ontwikkelaars

Een bestaande restaurant wil graag meedoen. Een hotel kan de gevraagde aanpassingen financieel niet dragen en wordt verkocht. De nieuwe eigenaar wil het hotelconcept aanpassen naar de huidige standaard. Belangrijk is een evenwichtige seizoensbezetting: de sleutel voor een succesvolle exploitatie. Naast de rust, ruimte en het strand wil het hotel extra kwaliteit en luxe bieden, zodat het ook buiten het strandseizoen aanlokkelijk is. Voor de private sector is het van belang een balans te vinden tussen economische haalbaarheid, inpassing in de omgeving en duurzame kwaliteit.

Proces

Na de eerste verkenning van de plannen en randvoorwaarden kunnen buurtbewoners en gemeenteraad hun mening geven. Vervolgens sluiten gemeente en ontwikkelaars een samenwerkingsovereenkomst en de gemeente start de bestemmingplanprocedure. Het proces heeft dan vijf jaar geduurd. Het overleg met de buurtschap wordt intensiever. De belangen van alle partijen worden gewogen. Hun input wordt gebruikt om het plan te verbeteren. Aan het eind van de procedure wordt het bestemmingplan vastgesteld.

In dit proces is de samenwerking tussen de publieke en private sector voor mij van groot belang. De visies lijken soms tegengesteld, maar door te zoeken naar het gezamenlijk belang, levert deze samenwerking voor beide partijen meerwaarde op. Daarnaast vind ik het cruciaal dat omwonenden betrokken zijn bij de plannen, zodat met hun vragen en wensen rekening wordt gehouden. Deze manier van werken vraagt tijd en een intensief contact met de omgeving, maar zorgt ervoor dat de buurtbewoners met de veranderingen meegroeien.

 

carla-zw

Contact

Grevelingenstraat 23
4335 XC Middelburg
carla@vastgoedenvisie.nl
06-14543299