Elk project, of het nu gaat om nieuwbouw, een verhuizing of een andere werkwijze, gaat uiteindelijk maar om één ding: het behalen van een bevredigend eindresultaat. Veel organisaties vergeten echter dat het eindresultaat veel beter kan zijn, als op de weg daar naartoe ook rekening wordt gehouden met de menselijke factoren: niet alleen tijd, kwaliteit, geld en risico’s, ook de inbreng van medewerkers en gebruikers telt mee. En levert soms een verrassend extra resultaat op.

Als adviseur word ik regelmatig betrokken bij projecten. De klassieke manier waarop deze worden aangepakt is een rechte lijn van A naar B, elke fase volgt op een andere. Deze manier van werken is helder en herkenbaar en als opdrachtgever eenvoudig aan te sturen, maar sluit inbreng en creativiteit uit. Er is geen leerproces en het zal weinig meerwaarde opleveren voor de organisatie. Ik doe het liever anders en maak een verbinding tussen de visie van de opdrachtgever, het vraagstuk en de organisatie.

In mijn optiek kan het resultaat - wat wil de opdrachtgever bereiken - niet worden losgezien van de organisatie. Waar staat de organisatie nu, waar wil en kan ze heen, wie betrekken we bij het plan en vooral: hoe wordt het plan in de organisatie geborgd, zodat betrokkenen mee ontwikkelen en het plan blijven dragen. Deze menselijke factoren vragen om een ander gedrag, dat uiteindelijk leidt tot een beter en blijvend resultaat.

Wat voegen die factoren dan toe aan mijn werk? Natuurlijk staat het eindresultaat op de eerste plaats, maar door de organisatie mee te nemen in het proces, wordt het beter. Welke obstakels verwachten de medewerkers, waar hebben ze twijfels over? Door iedereen gedurende het proces goed te informeren en door vragen op tijd te bespreken, investeer je in draagvlak voor het eindresultaat. De praktijk laat zien dat de doorlooptijd van een plan op deze manier maanden kan worden ingekort. Door weerstanden te verlagen, kom je sneller tot een blijvend beter resultaat.

Rechtlijnig denken houdt geen rekening met inbreng van de omgeving. Dat scheelt misschien tijd en leidt tot een duidelijk resultaat. Maar wellicht ook tot minder kwaliteit en minder draagvlak. Dus wat is dan de slimste weg?

carla-zw

Contact

Grevelingenstraat 23
4335 XC Middelburg
carla@vastgoedenvisie.nl
06-14543299