Het onderschrift ‘meervoud in verbinding’ geeft de essentie van mijn bedrijf aan. Samenwerken staat daarbij voorop. Door samen te werken, ontstaat een meerwaarde die groter is dan de som der delen.

Meervoud

Meervoud geeft een koers of richting aan. Wij vinden het belangrijk dat we ons doel bereiken. Een opdracht is nooit vrijblijvend, maar moet een meetbaar resultaat opleveren. Daarnaast zijn de uitdagingen van ondernemers vaak meervoudig. Dit geldt ook voor de kennis, die nodig is de uitdagingen het hoofd te bieden. Deze kennis op een juiste manier koppelen, geeft een meerwaarde.

Meervoud geeft aan wat ik wil bereiken. Ik weet wat de situatie nu is: dit is de nulmeting. Onze toegevoegde waarde is het meetbare verschil, door actief alle mogelijkheden tot verbetering te onderzoeken en te ontwikkelen.

Verbinding

De wereld staat onder druk en de samenleving is complex en dynamisch: dit maakt het lastig sturen. Het antwoord op deze ondernemersopgave is om kennis te delen. Waar specialistische kennis ontbreekt, kunt u een beroep doen op een partner, die zich verbindt met uw onderneming en u begeleidt een oplossing te vinden.

Voorbeeld

In het onderhoudsprogramma van een onderneming staat een grote investering gepland. Het geld is gereserveerd. Hierdoor wordt het gebouw energiezuiniger. Er zijn echter weinig klachten over dit onderdeel. De levensduur van het gebouw beperkt. Op relatief korte termijn, binnen tien jaar, moet het pand ingrijpend worden vernieuwd. De ondernemer vraagt zich af of de huidige locatie over tien jaar nog voldoet. Met alle betrokken disciplines in de onderneming wordt de opgave beoordeeld. Alle mogelijkheden worden afgewogen en de integrale keuze wordt gemaakt. In dit voorbeeld is ervoor gekozen deze investering niet nu te doen en de huisvesting op termijn te actualiseren.

carla-zw

Contact

Grevelingenstraat 23
4335 XC Middelburg
carla@vastgoedenvisie.nl
06-14543299